آخر صفر ۹۶
آخر صفر ۹۶
تعداد عناوین:۳ عنوان
تاریخ برگزاری:آبان ۱۳۹۶
توضیحات:سخنرانی جناب آقای محمدتقی فیاض‌بخش به مناسبت سه شب پایانی ماه صفر در حسینیه مرحوم حاجیان
شنبه ۴آذر۱۳۹۶
تاریخعنوان
1 پنجشنبه ۲۵آبان۱۳۹۶جلسه اول - شهادت پیامبر (ص) و امام حسن مجتبی (ع)[+] انتخاب نوع فایل
سخنرانی جناب آقای محمدتقی فیاض‌بخش
2 جمعه ۲۶آبان۱۳۹۶جلسه دوم - شهادت پیامبر (ص) و امام حسن مجتبی (ع)[+] انتخاب نوع فایل
سخنرانی جناب آقای محمدتقی فیاض‌بخش
3 شنبه ۴آذر۱۳۹۶جلسه سوم - شهادت امام رضا (ع)[+] انتخاب نوع فایل
سخنرانی جناب آقای محمدتقی فیاض‌یخش
نظرات کاربران: