محرم و صفر ۹۶
محرم و صفر ۹۶
تعداد عناوین:۱۵ عنوان
تاریخ برگزاری:شهریور، مهر، آبان و آذر ١٣٩۶
توضیحات:شرح و بررسی فرازی از خطبه امام حسین علیه السلام؛ مَنْ کانَ باذِلا فینا مُهْجَتَهُ، وَ مُوَطِّناً عَلى لِقاءِ اللّهِ نَفْسَهُ فَلْیَرْحَلْ مَعَنا فَاِنَّنِی راحِلٌ مُصْبِحاً اِنْ شاءَ اللّهُ تَعالى .
چهارشنبه ۸آذر۱۳۹۶
تاریخعنوان
1 پنجشنبه ۳۰شهريور۱۳۹۶جلسه اول (شب اول محرم الحرام ١٤٣٩)[+] انتخاب نوع فایل
جلسه اول (شب اول محرم الحرام ١٤٣٩)
2 جمعه ۳۱شهريور۱۳۹۶جلسه دوم (شب دوم محرم الحرام ١٤٣٩) [+] انتخاب نوع فایل
جلسه دوم (شب دوم محرم الحرام ١٤٣٩)
3 شنبه ۱مهر۱۳۹۶جلسه سوم (شب سوم محرم الحرام ١٤٣٩)[+] انتخاب نوع فایل
4 یکشنبه ۲مهر۱۳۹۶جلسه چهارم (شب چهارم محرم الحرام ١٤٣٩)[+] انتخاب نوع فایل
جلسه چهارم (شب چهارم محرم الحرام ١٤٣٩)
5 دوشنبه ۳مهر۱۳۹۶جلسه پنجم (شب پنجم محرم الحرام ١٤٣٩)[+] انتخاب نوع فایل
جلسه پنجم (شب پنجم محرم الحرام ١٤٣٩)
6 سه‌شنبه ۴مهر۱۳۹۶جلسه ششم (شب ششم محرم الحرام ١٤٣٩)[+] انتخاب نوع فایل
جلسه ششم (شب ششم محرم الحرام ١٤٣٩)
7 چهارشنبه ۵مهر۱۳۹۶جلسه هفتم (شب هفتم محرم الحرام ١٤٣٩)[+] انتخاب نوع فایل
جلسه هفتم (شب هفتم محرم الحرام ١٤٣٩)
8 پنجشنبه ۶مهر۱۳۹۶جلسه هشتم (شب هشتم محرم الحرام ١٤٣٩)[+] انتخاب نوع فایل
جلسه هشتم (شب هشتم محرم الحرام ١٤٣٩)
9 جمعه ۷مهر۱۳۹۶جلسه نهم (شب نهم محرم الحرام ١٤٣٩ - تاسوعا)[+] انتخاب نوع فایل
جلسه نهم (شب نهم محرم الحرام ١٤٣٩ - تاسوعا)
10 شنبه ۸مهر۱۳۹۶جلسه دهم (شب دهم محرم الحرام ١٤٣٩ - عاشورا)[+] انتخاب نوع فایل
جلسه دهم (شب دهم محرم الحرام ١٤٣٩ - عاشورا)
11 پنجشنبه ۲۰مهر۱۳۹۶جلسه یازدهم (محرم الحرام ١٤٣٩)[+] انتخاب نوع فایل
جلسه یازدهم (محرم الحرام ١٤٣٩)
12 پنجشنبه ۲۷مهر۱۳۹۶جلسه دوازدهم (محرم الحرام ١٤٣٩)[+] انتخاب نوع فایل
جلسه دوازدهم (محرم الحرام ١٤٣٩)
13 پنجشنبه ۱۱آبان۱۳۹۶جلسه سیزدهم (صفر المظفر ١٤٣٩)[+] انتخاب نوع فایل
جلسه سیزدهم (صفر المظفر ١٤٣٩)
14 پنجشنبه ۲آذر۱۳۹۶جلسه چهاردهم[+] انتخاب نوع فایل
ادامه مبحث آغاز شده در محرم - جلسه جهاردهم
15 پنجشنبه ۹آذر۱۳۹۶جلسه پانزدهم - جلسه پایانی[+] انتخاب نوع فایل
جلسه پانزدهم - چلسه پایانی
نظرات کاربران: