نردبان جاودان وصل
نردبان جاودان وصل
تعداد عناوین:۸ عنوان
تاریخ برگزاری:اثر منتشر شده : "نردبان جاودان وصل"
توضیحات:نردبان جاودان وصل شرحی است بر فلسفه و آداب زیارت و پاسخی خواهد بود بر شبهات وهابیت در خصوص این عمل ارزنده که مشتمل بر موضوعات زیر می‌باشد: فلسفه و اهمیت زیارت، فلسفه تبری در زیارت عاشورا، اهمیت و آداب زیارت، زیارت عارفانه و اسرار حج
جمعه ۱۳مرداد۱۳۹۶
تاریخعنوان
1 جمعه ۳۰تير۱۳۹۶فلسفه و اهمیت زیارت - جلسه اول[+] انتخاب نوع فایل
2 جمعه ۳۰تير۱۳۹۶فلسفه و اهمیت زیارت - جلسه دوم[+] انتخاب نوع فایل
3 جمعه ۳۰تير۱۳۹۶فلسفه و اهمیت زیارت - جلسه سوم[+] انتخاب نوع فایل
4 جمعه ۳۰تير۱۳۹۶فلسفه تبری در زیارت عاشورا[+] انتخاب نوع فایل
5 جمعه ۳۰تير۱۳۹۶اهمیت و آداب زیارت[+] انتخاب نوع فایل
6 جمعه ۳۰تير۱۳۹۶زیارت عرفانه[+] انتخاب نوع فایل
7 جمعه ۳۰تير۱۳۹۶اسرار حج - جلسه اول[+] انتخاب نوع فایل
8 جمعه ۳۰تير۱۳۹۶اسرار حج - جلسه دوم[+] انتخاب نوع فایل
نظرات کاربران: