مجموعه مقالات
مجموعه مقالات
تعداد عناوین:۹ عنوان
تاریخ برگزاری:-
توضیحات:تعدادی از مقالات منتشر شده استاد با موضوعات مختلف در ادامه آمده است. با کلیک بر روی [ ] اطلاعات کلی مقاله قابل مشاهده خواهد بود.
جمعه ۶مرداد۱۳۹۶
تاریخعنوان
1 جمعه ۱مهر۱۳۸۴ارتباط عقل و دل[+] انتخاب نوع فایل
فصلنامه علمی - پژوهشی انجمن معارف اسلامی ایران / شماره چهارم - پاییز ۱۳۸۴ // چکیده: در اثر برخی از عرفا، عقل ستیزی و نکوهش عقل به چشم می‌خورد، آنان دل را ابزار اصلی معرفت معرفی کردند. لکن در کتب حکام و منابع دینی عقل تعریف و تمجید شده‌است. این تضاد ظاهری برای پژوهندگان طریق معرفت و طالبان سلوک حقیقت ملال‌آور است. دقت و تعمق در بحث، معلوم می‌کند که بین عارفان حقیقی و حکیمان ربانی در این امر اختلافی نیست گاهی لفظ مشترک عقل بین عقل جزئی و کلی سبب اشتباه شده و گاهی مقام مقایسه و مراحل طولی ابزار معرفت این امر را باعث گشت و نیز فقدان مراحل تفکر و تعقل در برخی از پیروان سیر و سلوک روحی چنین تسامح را بروز داده‌ است.
2 سه‌شنبه ۱فروردين۱۳۸۵عرفان در سخنان معصومین (علیهم السلام)[+] انتخاب نوع فایل
آینه معرفت / شماره هشتم - ۱۳۸۵ // چکیده: سرمایه اصلی عرفان، دل و هدف اصلی عرفان، لقای رب و فنای فی الله است. در این مقاله، دیدگاه معصومین و برخی از عرفا در خصوص این دو اصل مطرح شده و سپس به بررسی و نتیجه‌گیری نظرات مخالفان و موافقان عرفانی پرداخته شده‌است. با توجه به نتیجه به‌دست آمده، دریافتیم که عرفان واقعی از متن دین برخاسته‌ است و اوج معرفت دینی آن را ایجاد می‌کند، ولی این حقیقت است، چون سایر حقایق دچار تحریف و انحراف هم شده‌است که باید بین آن‌ها تمایز قائل شد.
3 دوشنبه ۲۵خرداد۱۳۸۸کسبی یا افاضه‌ای بودن معرفت الله[+] انتخاب نوع فایل
فصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه نوین دینی / شماره هفدهم - تابستان ۱۳۸۸ // چکیده: یکی از موضوعات مهم انسانی، معرفت است، ارزش هر معرفت به موضوع آن بستگی دارد، هر چه موضوع معرفت مهم‌تر باشد، معرفت در آن رابطه نیز از اهمیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. با توجه به عظمت حضرت حق، معرفت خدا از اهم معارف خواهد بود. نحله‌های مختلف دینی در این خصوص روش‌ها و باورهای مختلفی را برگزیده‌اند، برخی به گمان عظمت بخشیدن به معرفت الله آن را غیر قابل اکتساب و افاضه الهی می‌پندارند اینان دخالت نظر و تلاش عقل برای معرفت الهی را امری غیر ممکن و بیهوده می‌شمارند. اما گروه دیگر کسب معرفت الهی را از اهم وظایف و تکالیف انسانی دانسته و اوّلین واجب می‌دانند. در این مقاله سعی شده تا با دلایل عقلی و نقلی اکتسابی بودن معرفت الله و لزوم آن را ثابت کرده و به اقتضای حجم مقاله نظریه تنها افاضی بودن معرفت را نیز نقد نماید.
4 شنبه ۲۰شهريور۱۳۸۹عرفان در قرآن، احادیث و ادعیه[+] انتخاب نوع فایل
فصلنامه پژوهشی پژوهش‌نامه اخلاق / شماره پنجم - ۱۳۸۸ // چکیده: یکی از مباحث مهم در عرفان اسلامی تطابق آن با شرع و سیره معصومین می‌باشد. حقایق عرفانی ریشه در فطرت انسانی داشته لذا در تمامی ملت‌ها و مکاتب‌ مطرح شده‌است، شاید همین امر باعث شده که برخی اسلامی بودن عرفان را نپذیرفته‌اند و حال آنکه حقیقت شرع و بهره‌مندی عالی دینی با نگرش عرفانی میسر است. این مقاله کوشیده تا سه عنوان مهم از عناوین عرفان را در آیات و روایات و ادعیه معصومین‌ بررسی نماید. عناوین تفسیر عرفانی کثرات در عالم وجود و هدف عارفانه در دین‌داری و عبودیت و همچنین ابزار شهود و نحوه کشف حقیقت از طریق دل را در منابع شرعی بررسی نموده و می‌کوشد تا سر منشأ اسلامی عرفان اسلامی را آشکار نماید.
5 سه‌شنبه ۱۵تير۱۳۸۹لزوم اخلاق در جهان امروز[+] انتخاب نوع فایل
پژوهشنامه آفاق دین / شماره ۱ - ۱۳۸۹ // چکیده: یکی از مسائل مهم و مورد ابتلای جامعه امروز بشری مسئله اخلاق و رفتار انسانی است. از یک سو فقدان امور اخلاقی، نظام خانواده و جامعه ر از هم پاشیده و از سوی دیگر ضرورت و اهمیت آن زیر سؤال رفته‌است. با همه این مشکلات هنوز تصور می‌شود که امور اخلاقی مربوط به جوامع گذشته بوده و در دنیای امروز بدان نیازی نیست. این مقاله می‌کوشد تا با تعریف علم اخلاق و ارتباط آن با نفس انسانی و نقش حالات نفس در چگونگی رفتار بشری و رابطه آن با کمال انسانی اهمیت و ضرورت آن برای همیشه و به ویژه عصر حاضر را معلوم سازد.
6 پنجشنبه ۲۰آبان۱۳۸۹عقل و افراط و تفریط‌ها[+] انتخاب نوع فایل
پژوهشنامه آفاق دین / شماره ۲ - ۱۳۸۹ // چکیده: در این مقاله ضمن تعریف عقل جایگاه آن در آیات و روایات مشخص گشته و نظر افراطی و تفریطی در آن خصوص نقد و بررسی شده‌است. البته نقد و بررسی فقط جنبه نقلی نداشته، بلكه از نظر خود عقل هم تحلیل صورت گرفته و ریشه‌های مختلف افراط و تفریط تبیین گشته و سعی شده‌است تا اهمیت عقل معلوم گردد و از افراط و تفریط نسبت به آن دوری جسته و راه صحیح بهره‌مندی از عقل را درپیش بگیریم.
7 پنجشنبه ۲۰آبان۱۳۸۹حقیقت انسان و انسانیت در نهج البلاغه[+] انتخاب نوع فایل
فصلنامه مطالعات تفسیری / شماره ۳ - ۱۳۸۹ // چکیده: مکاتب مختلف بشری در معرفی حقیقت انسان عقاید مختلفی دارند، برخی انسان را موجودی مرکب از مواد عالم ماده دانسته و هیچ حقیقت برتر از ماده را نمی‌پذیرند، گروهی دیگر انسان را موجودی عرشی می‌دانند که با فرش همراه شده و باید مراحل سیر به عرش را با اختیار خود از فرش آغاز نماید. نهج‌البلاغه حقیقت و تمثّل انسانی انسان را در اثر نفخ روح الهی می‌داند، و با معیت روح با بدن حالت نفس انسانی حاصل می‌شود که به اقتضای حقیقت خود اهل سیر در ملکوت و اتصال به لاهوت است و به جهت تعلق به ماده و بودن در عالم ماده بُعد‎ْ هوای نفس و شهوات حیوانی پیدا کرده و پای‌بند عالم ماده می‌گردد. شیطان از عوامل مؤثر نفوذ در نفس انسان و امّاره بالسوء نمودن آن است، اما انبیاء آمدند تا انسان را بیدار کرده و راه گریز از شیطان و مطمئنه نمودن نفس را به آن‌ها بشناسانند، نفس گرفتار شیطان بیمار بوده و لذا به کوری چشم دل مبتلا گشته و در نتیجه نگاه او به هستی نگاهی سطحی می‌گردد و جز عالم ظاهر و ظواهر عالم ماده را نمی‌شناسد و در نتیجه جز برای خاک نمی‌کوشد و حقیقت از عالم پاک بودن را فراموش می‌نماید. در این مقاله راه توجه به این ارزش‌ها و چگونگی مبارزه با نفوذ شیطان و شیطانی شدن حقیقت انسان با توجه به نهج‌البلاغه بیان شده‌ است.
8 سه‌شنبه ۱فروردين۱۳۹۱چرایی اعتقاد به غیبت منجی و وظیفه منتظران[+] انتخاب نوع فایل
فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های اعتقادی - کلامی / شماره ۵ - ۱۳۹۱ // چکیده: یکی از موضوعات مهم در اعتقاد دینی، موضوع مهدویت و مسئله ظهور امام عصر(عج) می‌باشد. تمامی ادیان الهی بدان معتقد بوده و همگی در انتظار منجی آخرالزمان می‌باشند. در اسلام نیز توجه خاصی بدان مبذول شده و آیات و روایات قرآنی به این امر اختصاص یافته‌است. اما سؤال اصلی و رسالت این مقاله این است که چرا آن حضرت قائب شده‌اند؟ و آیا در دوران غیبت آن حضرت، ما معتقدین و پیروان منجی مسئولیت و رسالتی در تحقق ظهور داریم یا خیر؟ در این امر نظریه‌ها مختلف است. برخی از دیدگاه‌ها به گونه‌ای مطرح شده که هر نوع تکلیف و وظیفه را از ما سلب می‌نماید. ولی دیدگاه درست این‌گونه نیست. این مقاله می‌کوشد تا با توجه به آیات و روایات و دلایل عقلی به بررسی این موضوع بپردازد و علت اصلی غیبت منجی بشریت که عدم آمادگی انسان‌هاست را به اثبات برساند، و آنگاه رسالت ما در آماده شدن و آماده ساختن و زمینه‌سازی ظهور آن مصلح کل را مشخص نماید.
9 سه‌شنبه ۱فروردين۱۳۹۱تفسیر عقلانی دین و شریعت در آموزه‌های حضرت امام رضا (علیه السلام)[+] انتخاب نوع فایل
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی سیره و معارف رضوی / ۱۳۹۱ // چکیده: ویژگی برجسته انسان، بینش و گرایش اوست، تمامی بینش‌های انسانی در دو عنوان کلی: مادی و معنوی تقسیم‌پذیر است. بر اساس محال بودن ترجیح بلامرجح، قطعاً باید ملاکی برای انتخاب هر یک از این دو بینش وجود داشته باشد. در عالم اسلامی، ‌قائلین به معنویت، به گروه‌های مختلفی تقسیم شده‌اند،‌ گروهی چون اشاعره معیار حسن و قبح را تنها شرعی دانسته و لذا تفسیر دین و شریعت، تفسیری تنها شرعی است. ولی شیعه به حُسن و قُبح عقلی و شرعی معتقد شده و تقدم حسن عقلی بر شرعی را پذیرفته و مدعی است که بدون پذیرش حسن عقلی و تفسیر عقلانی دین و شریعت،‌ حتی نمی‌توان حسن شرعی را پذیرفت. در این مختصر با توجه به روایات معصومین و بیش‌تر با تکیه به فرمایشات حضرت ثامن‌الحجج(ع)، عقلانیت معنویت مطرح و نمونه‌هایی از روایات که تفسیر عقلانی دین را بیان داشته و مبانی عقلی را مقدمه بر اثبات شریعت گرفته مورد بحث قرار گرفته و البته نظریات مخالفین و روایات معارض هم اشاره شده‌ است.
نظرات کاربران: