شب‌ های قدر ۹۳
شب‌ های قدر ۹۳
تعداد عناوین:۶ عنوان
تاریخ برگزاری:تیر ۱۳۹۳
توضیحات:شرح و تفسیر آیه ۱۲۴ سوره مبارکه طه و توضیح مراحل نفوذ شیطان در انسان و راههای مقابله با آن و همچنین ارتباط با معنی ربط با ولی الله در مقام ذکر حضرت حق
سه‌شنبه ۹خرداد۱۳۹۶
تاریخعنوان
1 چهارشنبه ۲۵تير۱۳۹۳شب نوزدهم[+] انتخاب نوع فایل
شرح و تفسیر آیه ۱۲۴ سوره مبارکه طه
2 چهارشنبه ۲۵تير۱۳۹۳شب نوزدهم - مراسم احیا[+] انتخاب نوع فایل
3 جمعه ۲۷تير۱۳۹۳شب بیست و یکم[+] انتخاب نوع فایل
شرح و تفسیر آیه ۱۲۴ سوره مبارکه طه در توضیح مراحل نفوذ شیطان در انسان و راههای مقابله با آن
4 جمعه ۲۷تير۱۳۹۳شب بیست و یکم - مراسم احیا[+] انتخاب نوع فایل
5 یکشنبه ۲۹تير۱۳۹۳شب بیست و سوم[+] انتخاب نوع فایل
شرح و تفسیر آیه ۱۲۴ سوره مبارکه طه در ارتباط با معنی ربط با ولی الله در مقام ذکر حضرت حق
6 یکشنبه ۲۹تير۱۳۹۳شب بیست و سوم - مراسم احیا[+] انتخاب نوع فایل
نظرات کاربران: