ولادت امام حسن مجتبی (ع) - مجموعه سخنرانی‌ها
ولادت امام حسن مجتبی (ع) - مجموعه سخنرانی‌ها
تعداد عناوین:۴ عنوان
تاریخ برگزاری:۱۵ ماه مبارک رمضان سال های ۹۱ الی ۹۴
توضیحات:مجموعه سخنرانی‌های تک جلسه‌ای به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع)
دوشنبه ۸خرداد۱۳۹۶
تاریخعنوان
1 جمعه ۱۳مرداد۱۳۹۱ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - سال ۹۱[+] انتخاب نوع فایل
2 سه‌شنبه ۱مرداد۱۳۹۲ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - سال ۹۲[+] انتخاب نوع فایل
3 شنبه ۲۱تير۱۳۹۳ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - سال ۹۳[+] انتخاب نوع فایل
4 پنجشنبه ۱۱تير۱۳۹۴ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - سال ۹۴[+] انتخاب نوع فایل
نظرات کاربران: