دهه دوم محرم ۹۴
دهه دوم محرم ۹۴
تعداد عناوین:۵ عنوان
تاریخ برگزاری:آبان ۱۳۹۴
توضیحات:عاشورا اوج تلاقی دو جریان فکری متضاد است و یکی از مهمترین جنبه های درس آموز در بررسی این واقعه ریشه یابی عوامل ایجاد اختلافات فکری در اجتماع بشری و بخصوص جامعه اسلامی میباشد.
دوشنبه ۳مهر۱۳۹۶
تاریخعنوان
1 شنبه ۲آبان۱۳۹۴شب یازدهم محرم - اصفهان[+] انتخاب نوع فایل
2 یکشنبه ۳آبان۱۳۹۴شب دوازدهم محرم - اصفهان[+] انتخاب نوع فایل
3 دوشنبه ۴آبان۱۳۹۴شب سیزدهم محرم - اصفهان[+] انتخاب نوع فایل
4 سه‌شنبه ۵آبان۱۳۹۴شب چهاردهم محرم - اصفهان[+] انتخاب نوع فایل
5 چهارشنبه ۶آبان۱۳۹۴شب پانزدهم محرم - اصفهان[+] انتخاب نوع فایل
محرم 94- اصفهان: عاشورا اوج تلاقی دو جریان فکری متضاد در زمان خود است. یکی از مهمترین جنبه های درس آموز در بررسی این واقعه، ریشه¬یابی عوامل ایجاد اختلافات فکری در اجتماع بشری و بخصوص جامعه اسلامی میباشد. اصلی¬ترین عامل ایجاد وحدت میان انسان¬ها، همسو بودن عقاید و تفکرات آنان بر مبنای توحید است که از اختلاف جلوگیری کرده و باعث تعالی نظام اجتماعی بشر میشود و در این میان جهل و بغی دو عامل اساسی از همگسیختگی اعتقادی در جامعه بشری است. در این مجموعه بر اساس آیات قرآن کریم، احادیث اهل بیت علیهم السلام و تحلیل وقایع تاریخی عاشورا به بررسی نقش انبیاء و امامان به عنوان خلفای الهی در زدودن عوامل اختلافات بشری و همچنین وظایف مردم در قبال آنان پرداخته شده است.
نظرات کاربران: