حلاوت تبیان


حلاوت تبیان

با عنایت بر کامل بودن دین اسلام، جامع بودن قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب الهی و خاتم النبیین بودن پیامبر اسلام(ص)، وجود برخی اختلاف نظرها در تفسیر تعدادی از آیات قرآن کریم، سبب شده است که نه تنها میان شیعه و عامه، بلکه میان نحله‌های گوناگون شیعه نیز بر سر تفسیر این آیات، مشکلاتی پدید آید؛ تا جایی که مفسران، این دسته از آیات را «آیــات مشــکله» نامیده‌اند و همین امر شبهاتی را در اذهان عده‌ای برانگیخته است که « مگـر در قرآن کریم اشکالی وجود دارد که سخن از آیات مشکله به میان آمده است؟» یا « مگر خداوند – نعـوذ بالله – بر این امر ناتوان بوده است که آیات را به گونه‌ای بیان کند که جای هیچ شبهه‌ای باقی نماند؟».
در مجموعه کتاب‌های «حلاوت تبیـان»، تلاش گردیده است تا علاوه بر پاسخ به شبهات مطرح شـده در این زمینه، آیات مشکله نیز مورد مداقّه قرار گـیرند و به شبهات و سوالات موجود درباره آن‌ها پاسخ داده شـود. در این جلد، موضوع روزه، وضو، نماز مسافر و خمس که در حوزه احکام میان فِرق اسلامی مورد مناقشه بیشتری می‌باشند تحلیل و بررسی می‌گردند.

برای سفارش این کتاب با تلفن مرکز پخش تماس حاصل فرمایید.


نظرات کاربران: