سخنرانی های موجود در دسته: فاطمیه 1396

موضوع سخنرانی : روشنگری فاطمی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی به بررسی فرازهایی از خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها پرداخته شده است

////////////////////////////////فایل ها در حال بارگذاری می باشد/////////////////////////