سخنرانی های موجود در دسته: اخلاق(عیارجان)

موضوع سخنرانی : اخلاق در آیینه آیات و روایات

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این مجموعه سخنرانی با موضوع اخلاق در آیینه آیات و روایات و در قالب کلاس های اخلاق از سال 1386 توسط استاد گرانقدر جناب دکتر اسدی گرمارودی ایراد شده است.

عنوان فایل توضیحات
60 جلسه شصت ام دکتر محمد اسدی گرمارودی
59 جلسه پنجاه و نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
58 جلسه پنجاه و هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
57 جلسه پنجاه و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
56 جلسه پنجاه و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
55 جلسه پنجاه و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
54 جلسه پنجاه و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
53 جلسه پنجاه و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
52 جلسه پنجاه و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
51 جلسه پنجاه و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی
صفحه 1 از612345...آخرین»