سیرمطالعاتی

سیر مطالعاتی ( مرحله اول ) پیشنهادی دکتر اسدی گرمارودی جهت مطالعه و تحقیق دینی و معرفتی 1- کتاب حکمت شیعی ( نویسنده : مرتضی رحیمی نژاد ) 2- انسان و ایمان ( استاد شهید مرتضی مطهری ) 3- انسان کامل ( استاد شهید مرتضی مطهری ) 4- اسلام و مقتضیات زمان – 2 جلد ( استاد شهید مرتضی مطهری ) 5- ارکان ایمان شیعی – 3 جلد ( استاد محمد اسدی گرمارودی ) 6- عقاید استدلالی – 2 جلد ( ربانی گلپایگانی ) 7- خاتمیت ( استاد شهید مرتضی مطهری ) 8- شیعه در اسلام ( علامه سید محمد حسین طباطبائی ) 9- نقش ائمه ( علیهم السلام ) در احیاء دین – 13 جلد ( علامه سید مرتضی عسگری )


نظرات کاربران: